EN PL
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Przed 2018

TRANSAKCJA – ROZDZIELENIE DWÓCH PARTNERÓW KAPITAŁOWYCH PO WIELOLETNIM SPORZE
Projekt: porozumienie dwóch przedsiębiorców telekomunikacyjnych kończących wieloletni i wieloaspektowy konflikt regulującego:

  • przeniesienie udziałów w celu umorzenia spółki z o.o. oraz obniżenie kapitału zakładowego z tym związane,
  • kompensatę wzajemnych wierzytelności (o wartości kilkudziesięciu milionów złotych),
  • sposób korzystanie z sieci telekomunikacyjny, ich współkorzystanie oraz zasady jej zwrotu po upływie uzgodnionego czasu

Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych, negocjacje, udział w zamknięciu projektu


TRANSAKCJA
Branża: IT
Projekt: wsparcie w uzyskaniu finansowania pozabankowego, w ramach którego to projektu istotnym aspektem było skonstruowanie zabezpieczenia polegającego na przeniesieniu powierniczym mniejszościowego pakietu akcji, przy umożliwieniu konwersji finansowania na udział kapitałowy
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych


TRANSAKCJA NIERUCHOMOŚCIOWA
Branża: planistyczna
Projekt: przeprowadzenie projektu sprzedaży kamienicy w centrum Warszawy, proces sprzedaży trwał ponad dwa lata
Działania: negocjacje, wsparcie w ocenie kontrahentów pod kątem zdolności wykonania umowy i zapłaty ceny, konstruowanie dokumentów transakcyjnych


TRANSAKCJA – FINANSOWANIE PODMIOTU RATUJĄCE PRZED UPADŁOŚCIĄ
Projekt: inwestycja w podmiot notowany na GPW, prowadzący działalność w oparciu o posiadane koncesje, przy uprzednim udzieleniu finansowania mezzanin, kolejny etap zakładał przeprowadzenie konwersji finansowania na kapitał spółki, niemniej po zgodzie UOKIK na koncentrację przedsiębiorców
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych, negocjacje, red flag due dilligence


TRANSAKCJA – UMOWA JV
Branża: zaopatrzenia medycznego
Projekt: utworzenie dla Klienta spółki joint venture z partnerem ze Słowacji
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych


TRANSAKCJA – CESJA PRAW I PRZENIESIENIE OBOWIĄZKÓW Z UMÓW AGENCYJNYCH
Branża: telekomunikacyjna
Projekt: przeniesienie praw i obowiązków z umów subagencyjnych umożliwiających zarządzanie siecią sprzedaży usług telekomunikacyjnych
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych, udział w negocjacjach


TRANSAKCJA – NABYCIE ZCP
Branża: telekomunikacyjna
Projekt: nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej sieć punktów sprzedaży usług i produktów telefonii komórkowej
Działania: przeprowadzenie badania due dilligence, konstruowanie dokumentów transakcyjnych, udział w negocjacjach i w closingu


SPORY – CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
Projekt: reprezentowanie pozwanego – przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego znaczącą pozycję na danym rynku – w sporze wytoczonym przeciwko niemu przez bezpośredniego konkurenta, powód zarzucał popełnienie przez pozwanego czynów nieuczciwej konkurencji polegających na rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, a także utrudnianie powodowi
Działania: reprezentowanie klienta w procesie, który pozytywnie zakończył się dla niego


TRANSAKCJA – SUKCESJA
Branża: modowa – sprzedaż w centrach handlowych oraz on-line
Projekt: sukcesja biznesu polegająca na przekazaniu znaczącego udziału w przedsiębiorstwie dzieciom założyciela
Działania: opracowanie koncepcji sukcesji i jej wdrożenie wraz z zaimplementowaniem kaskadowych rozwiązań alternatywnych


TRANSAKCJA – ASSET DEAL
Branża: drzewna, meblarska
Projekt: nabycie instalacji do przerobu drewna wraz ze składowiskiem oraz decyzjami administracyjnymi z nimi związanymi
Działania: opracowanie dokumentacji transakcyjnej, udział w negocjacjach, finalizacja transakcji, wydanie opinii potwierdzającej, że przedmiotem transakcji były składniki majątkowe, a nie ZCP


SPORY – SĄD NAJWYŻSZY – WYDANIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
Projekt: reprezentowanie pozwanego w sporze o wydanie sieci telekomunikacyjnych w toku którego to procesu Sąd Najwyższy potwierdził, że sieci telekomunikacyjne mogą stanowić zespół środków produkcji niestanowiący ZCP
Działania: reprezentowanie klienta w procesie, który ostatecznie zakończył się ugodą


TRANSAKCJA
Branża: HOD
Projekt: transakcja asset deal obejmująca – kluczowe umowy, nieruchomość z źródłem wody, istotne składniki majątkowe
Działania: negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, wsparcie przy due dilligence, doradztwo przy rozliczeniu transakcji


TRANSAKCJA
Branża: Sprzedawcy systemów elektronicznych
Projekt: podział biznesu pomiędzy dwie grupy wspólników
Działania: opracowanie koncepcji, dokumentów transakcyjnych i przeprowadzenie całego procesu