EN PL
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Przed 2018

TRANSAKCJA – PRZEJĘCIE SPÓŁKI PRZEZ INWESTORA BRANŻOWEGO
Branża: Dystrybutor produktów i sprzętu medycznego
Projekt: doradztwo na rzecz spółek i kluczowych pracowników spółki przy wejściu w skład udziałowców inwestora branżowego
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych, w tym dwóch równoległych porozumień wspólników oraz umowy SPA z podmiotem znajdującym się w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w innej jurysdykcji, negocjacje, doradztwo transakcyjne, projekt prowadzony w języku angielskim


UMOWY
Branża: IT
Projekt: skonstruowanie i negocjacje kilkudziesięciu umów wdrożeniowych, serwisowych i licencyjnych dla największego z Europy środkowo-wschodniej partnera najbardziej rozpoznawalnej firmy programistycznej


SPORY
Projekt: reprezentacja Klienta przy skierowaniu roszczeń przeciwko bankowi w sprawie dopuszczenia do kradzieży z rachunku bankowego kwoty ponad 600 tys. zł


RADY NADZORCZE
Branża: surowcowa
Projekt: minął 6 rok w ramach którego wspólnik dr Jędrzej Jakubowicz doradzał radzie nadzorczej spółki giełdowej, będącej jednym z największych pracodawców w kraju


POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE KARY NAŁOŻONEJ PRZEZ KNF
Branża: fundusze inwestycyjne
Projekt: doradztwo przy sformułowaniu skargi do WSA na decyzję KNF nakładającą sankcję administracyjną na TFI w postaci cofnięcia zezwolenia oraz kar pieniężnych


TRANSAKCJA – POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW – KONWERSJA POŻYCZKI NA UDZIAŁY
Branża: OZE
Projekt: doradztwo na rzecz wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. przy objęciu pakietu mniejszościowego przez inwestora finansowego, w ramach konwersji pożyczki na kapitał
Działania: konstruowanie porozumienia wspólników, wraz z załącznikami, w tym zmianami umowy spółki, negocjacje, doradztwo transakcyjne


SZKOLENIA
Projekt: w 2022 r. wzięliśmy udział w konferencjach jako prelegenci oraz przeprowadziliśmy szkolenia dla spółek prywatnych, publicznych, z udziałem Skarbu Państwa oraz z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, których tematyka dotyczyła jednej z największych zmian kodeksu spółek handlowych obejmujących:

  • wprowadzenie przepisów o grupach spółek,
  • zmiany w działaniu rad nadzorczych,
  • wprowadzenie zasady business judgment rule przy odpowiedzialności osób wchodzących w skład organów spółek kapitałowych

TRANSAKCJA – SUBROGACJA POŻYCZKI
Branża: Dystrybutor produktów i sprzętu medycznego
Projekt: doradztwo przy zamianie finansowania Klienta, związanego z zamianą długu wynikającego z umów pożyczek, przy uwzględnieniu podporządkowania wierzytelnościom bankowym
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych, negocjacje, doradztwo transakcyjne, projekt prowadzony w języku angielskim


TRANSAKCJA – LEWAROWANY WYKUP MENEDŻERSKI (LMBO)
Branża: Dystrybutor produktów i sprzętu medycznego
Projekt: doradztwo na rzecz spółek i kluczowych pracowników spółki przy wykupie od dotychczasowego większościowego wspólnika pakietu kontrolnego udziałów, projekt obejmował również wsparcie przy równoległej transakcji obejmującej zapewnienie finansowanie wykupu menedżerskiego
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych, negocjacje, doradztwo transakcyjne, projekt prowadzony w języku angielskim


UMOWA O WSPÓŁPRACY W RAMACH PRODUKCJI I SPRZEDAŻY WYROBÓW SPOŻYWCZYCH
Branża: spożywcza
Projekt: wsparcie Klienta przy zakończeniu sporu na bazie wykonania prawa odkupu linii produkcyjnej poprzez zawarcie nowej umowy o współpracy
Działania: skonstruowanie umowy o współpracy, wsparcie przy układaniu taktyki prowadzenia sporu, negocjacje


TRANSAKCJA
Branża: OZE
Projekt: transakcja nabycia udziałów po stronie kupującej (share deal, buy side), 2 transakcje asset deal
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych, negocjacje, doradztwo transakcyjne


TRANSAKCJA W RAMACH SPORU KORPORACYJNEGO
Branża: Executive search
Projekt: doradztwo na rzecz spółki oraz wspólników dwóch powiązanych spółek w sporze korporacyjnym, celem projektu było sfinalizowanie wyjścia jednego ze wspólników z tych spółek
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych, negocjacje, doradztwo transakcyjne


TRANSAKCJA NIERUCHOMOŚCIOWA
Branża: IT
Projekt: nabycie zabytkowej kamienicy w centrum miasta Poznania celem wykorzystania jej przez Klienta na siedzibę zarządu i jedną z lokalizacji do wykorzystania przez swoich pracowników, w tym programistów
Działania: konstruowanie dokumentów transakcyjnych, negocjacje, doradztwo transakcyjne