EN PL
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Przed 2018
 • doradzaliśmy przy licznych transakcjach, których przedmiotem były sieci sprzedaży: aptek, usług telekomunikacyjnych, usług IT, produktów spożywczych
 • doradzaliśmy przy licznych transakcjach, których przedmiotem były operacje na dobrach niematerialnych, w tym związane z prowadzeniem serwisów internetowych,
 • doradzaliśmy funduszom zagranicznym przy inwestycjach w polskie spółki,
 • przeprowadzaliśmy transakcje na udziałach i akcjach, w tym również w przypadku jednostek obarczonych ryzykiem,
 • pomagaliśmy dużym korporacjom przejmować inne podmioty,
 • pomagaliśmy znaleźć finansowanie,
 • przeprowadzaliśmy liczne transformacje kapitałowe, w tym połączone ze skomplikowanymi analizami na bazie prawa administracyjnego i podatkowego,
 • przeprowadzaliśmy sukcesje w firmach rodzinnych,
 • wspieraliśmy rozejścia się wspólników, zarówno te opierające się o porozumienia, jaki i te oparte o konflikt,
 • wielokrotnie przeprowadzaliśmy szkolenia z zagadnień IT,
 • braliśmy udział w tworzeniu spółek JV przeznaczonych do realizacji istotnych projektów w Warszawie i Poznaniu,
 • doradzaliśmy funduszowi dysponującemu kapitałem z publicznych jednostek polskich i zagranicznych,
 • braliśmy udział w sporach korporacyjnych, w tym w: spółce IT, sieci aptek, spółce transportowej, spółce budowlanej notowanej na GPW, producencie piwa, przedsiębiorcy e-commerce sprzedającemu luksusowe marki,
 • negocjowaliśmy kilkaset umów najmu w centrach handlowych dla ich potencjalnych kotwic,
 • braliśmy udział w kilkudziesięciu transakcjach połączonych z badaniami due dilligence,
 • braliśmy udział w licznych sporach o istotnej wartości i skomplikowaniu,
 • doradzaliśmy w licznych projektach dotyczących instalacji przesyłowych, w tym w związku ze skorzystaniem z zabezpieczeniem, w tym gwarancji opartych o zagraniczne jurysdykcje,
 • sporządzaliśmy liczne analizy dotyczące instrumentów płatniczych,
 • sporządzaliśmy opinię dotyczącą prawnych aspektów funkcjonowania pierwszego w Polsce kantoru internetowego.