EN PL
Transakcje
Spory
Podatki
Rady nadzorcze

Dla naszych Klientów oferujemy usługę wsparcia nadzorczego spółek handlowych, w szczególności poprzez udział w ich organach.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach nadzorczych spółek – zarówno spółek Skarbu Państwa, korporacji międzynarodowych, spółek JV, jak i spółek rodzinnych.
Specjalizujemy się w tym zakresie w następujących obszarach:

  • bieżącego doradztwa prawnego, jako niezależni od zarządu doradcy prawni rady nadzorczej,
  • doradztwa w ramach sporów korporacyjnych, w tym w ramach rzadkich sporów zaistniałych pomiędzy organami spółki,
  • konstruowania dokumentów korporacyjnych związanych z działaniem rad nadzorczych,
  • nadzoru nad działalnością spółki poprzez aktywne sprawowanie funkcji członków rady nadzorczej,
  • wsparcia nadzoru spółki na etapie kształtowania lub zmiany jej polityki nadzorczej.