EN PL
Windykacja
DETEKTYW

Windykacja polubowna:

Przed rozpoczęciem działań polubownych, weryfikujemy dłużnika i wskazujemy możliwości działań. Dopiero po dokonanej analizie podejmujemy dalsze kroki, uzależnione od sytuacji finansowej i zdolności płatniczej dłużnika.

Proces windykacji polubownej to podstawa zbudowania relacji z dłużnikiem i wyjście do dalszych skutecznych kroków. W tym czasie dążymy do odzyskania należności oraz ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • weryfikację dłużnika,
 • pisemne wezwania do zapłaty,
 • stały kontakt telefoniczny z dłużnikiem,
 • negocjacje bezpośrednie dotyczące warunków płatności,
 • aktywne nadzorowanie ustalonych warunków płatności,
 • pozyskiwanie dokumentów wymaganych dla uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu sądowym.

Postępowanie sądowe:

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prawa gospodarczego. Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia i rozwiązywania sporów sądowych. W zależności od sytuacji finansowej dłużnika i przebiegu dotychczasowej współpracy z dłużnikiem, sugerujemy kierowanie spraw do sądu za naszym pośrednictwem.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • przygotowanie i złożenie pozwu do sądu,
 • nadzór nad właściwym przebiegiem,
 • otrzymanie prawomocnego wyroku,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe przed sądami.

Postępowanie egzekucyjne:

Firmom posiadającym tytuł wykonawczy, będący podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, pomagamy odzyskać należności.

W ramach naszych usług oferujemy:

 • przygotowanie dokumentacji i sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
 • koordynację komorniczych czynności terenowych podejmowanych przez komorników,
 • bieżące informowanie o toczących się czynnościach egzekucyjnych, tj. zajęciach, licytacjach i innych czynnościach będących przedmiotem postępowania,