EN PL
Zakres usług
KOSZTY PROCESU

Jeżeli posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich (kredyt indeksowany lub denominowany) prawdopodobnie Twoja umowa zawiera niekorzystne postanowienia i możemy Ci pomóc. W pierwszej kolejności dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy (w tym aneksów, jeżeli były zawierane) i zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązanie.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • przygotowanie wniosku do banku o uzyskanie niezbędnej do wytoczenia powództwa dokumentacji kredytowej,
  • wyliczenie wysokości roszczeń,
  • złożenie pozwu do sądu i składanie pism w toku sprawy,
  • reprezentowanie na rozprawach,
  • egzekwowanie należności zasądzonych w wyroku.

Mamy świadomość, że podjęcie decyzji o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko bankowi nie jest łatwe. Dlatego też niżej przedstawiamy istotne informacje:

  • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku – po wydaniu tego orzeczenia polskie sądy znacznie częściej zaczęły wydawać wyroki potwierdzające nieważność umów kredytów indeksowanych lub denominowanych i szansa na uzyskania w sądzie korzystnego orzeczenia znacznie wzrosła;
  • ugoda z bankiem jest zdecydowanie mniej korzystna niż orzeczenie sądu – Komisja Nadzoru Finansowego wezwała banki do zaoferowania klientom ugody. Proponowana ugoda ma skutkować tym, że zawarty kredyt ma być traktowany jako kredyt zaciągnięty od początku w złotówkach, a ewentualna różnica powinna zostać rozliczona między klientem a bankiem. Takie rozwiązanie nie uwzględnia w ogóle faktu stosowania przez bank klauzul niedozwolonych i w skutkach finansowych nie jest nawet zbliżona do korzyści płynących z tzw. odfrankowienia umowy;
  • 25 marca 2021 roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie rozstrzygnie sześć kluczowych zagadnień prawnych dotyczących tzw. kredytów frankowych. Dzięki uchwale Sądu Najwyższego zostaną wyjaśnione kluczowe kwestie prawne i dochodzenie roszczeń w sądzie będzie jeszcze łatwiejsze i skuteczniejsze niż dotychczas.