EN PL
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Przed 2018

SPORY – NABYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.
Branża: IT
Projekt: sprawa dotycząca nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy powiernictwa z elementami umowy inwestycyjnej
Działania: reprezentacja Klienta w procesie zakończonym korzystnym wyrokiem przed Sądem Okręgowym w Warszawie


TRANSAKCJA – ZAKOŃCZENIE SPORU KORPORACYJNEGO
Branża: FMCG
Projekt: wsparcie Klienta w ramach sporu korporacyjnego opartego o niekorzystnie skonstruowaną treść umowy spółki, w ramach której większość kwalifikowaną została tak ukształtowana, że przyjęła charakter niekorzystny dla wspólników, których głosy stanowiły większość na zgromadzeniu wspólników
Działania: opracowanie strategicznego podejścia do postępowania, reprezentowanie Klientów na zgromadzeniach wspólników, opracowanie taktyki i negocjowanie kluczowych dokumentów transakcyjnych


TRANSAKCJA
Branża: fundusze VC, biotechnologiczna
Projekt: zawarcie przez wehikuł inwestora umowy inwestycyjnej ze spółką posiadającą liczny profesjonalny akcjonariat. Umowa ta zakładała wejście kapitałowe inwestora do spółki holdingowej z szeregiem rozwiązań stosowanych w tego typu umowach (jak gwarancje ziszczenia się określonych okoliczności, drag i tag along, zobowiązanie typu lock-up). Wartość transakcji 20 mln PLN.
Działania: przygotowanie dokumentów transakcyjnych i ich negocjowanie.