EN PL
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Przed 2018

TRANSAKCJA – STRUKTURYZOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Branża: produkty medyczne, FMCG, outsourcing usług
Projekt: w pierwszym kwartale bieżącego roku doradzaliśmy w trzech projektach, w których kluczowym aspektem był wybór formy prowadzenia działalności, w tym typ spółek, z których zbudowane zostaną struktury (dwa projekty odnosiły się do Klientów wchodzących na polski rynek, a trzeci dotyczył polskiej spółki zamierzającej rozwinąć nowy kanał sprzedaży e-commerce).
Działania: przygotowanie szeregu opinii i rekomendacji, skonstruowanie stosownych dokumentów korporacyjnych


TRANSAKCJA – POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW
Branża: OZE, Fotowoltaiczna
Projekt: skonstruowanie porozumienia wspólników dotyczącego utworzenia JV realizującego specyficzne dla branży projekty
Działania: skonstruowanie porozumienia wspólników wraz z propozycją sposobu finansowania przedsięwzięcia


OPINIA – WYROBY MEDYCZNE, FARMACEUTYCZNE, BIOBÓJCZE
Branża: medyczna, farmaceutyczna
Projekt: wydanie opinii odnoszących się do ustawy o wyrobach medycznych, biobójczych i prawa farmaceutycznego
Działania: przygotowanie szeregu opinii i rekomendacji na bazie ustawy o wyrobach medycznych, biobójczych i prawa farmaceutycznego, w szczególności obejmujących zagadnienia z zakresu rejestracji oraz reklamy środków regulowanych przez przepisy tych ustaw, a także odnoszących się do wykonywania usług medycznych


OPINIA – NOWELIZACJA KSH – ZMIANY TRANSGRANICZNE
Projekt: opinia odnosząca się do zmian w zakresie prawa spółek
Działania: dla jednego z Klientów wydaliśmy opinię dotyczącą projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UC 123), która to ustawa ma wprowadzić istotne zmiany w zakresie zawartych w KSH transformacji, w tym w szczególności w ramach procesów transgranicznych