EN PL
Transakcje
Spory
Podatki
Rady nadzorcze
 • przeprowadzamy każdego rodzaju transakcje, w tym również jako działanie kończące wojnę korporacyjną;
 • działamy po stronie zarówno kupujących (buy-side), jak i sprzedających (sell-side);
 • konstruujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy nabycia (SPA) wszelkiego rodzaju instrumentów finansowych, w tym w szczególności akcji, udziałów i obligacji;
 • doradzamy przy transakcjach zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym;
 • nasze wsparcie odnosi się również do transakcji mających za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowane części (ZCP), jak i poszczególne składniki (asset deal), w tym mamy duże doświadczenie przy transakcjach nieruchomościowych oraz mających za przedmiot składniki niematerialne (IP, know-how);
 • organizujemy grupy spółek, w tym również grupy międzynarodowe;
  • konstruujemy statuty, umowy spółek, regulaminy organów spółek, uchwały, w tym uchwały o uczestnictwie w grupach spółek,
  • konstruujemy umowy i porozumienia inwestycyjne oraz wspólników,
  • konstruujemy polityki i metody działania grup spółek zarówno w odniesieniu do aspektu korporacyjnego, jak i w szczególności w odniesieniu do działalności biznesowej,
  • wspieramy przy wypełnianiu obowiązków regulacyjnych, w tym wdrażamy rozwiązania odnoszące się do ochrony danych osobowych (RODO) oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
 • zajmujemy się opracowywaniem planu sukcesji (tzw. zmiany warty) w firmach rodzinnych i ją przeprowadzamy;
 • przygotowujemy podmioty do dokonywania transakcji masowych, organizujemy sieci handlowe – agencyjne, przedstawicielskie, dystrybucyjne, partnerskie;
 • przeprowadzamy łączenia, podziały i przekształcenia spółek, w tym procesy transgraniczne;
 • nie uciekamy również od procesów tworzenia i likwidacji spółek;
 • przeprowadzamy kompleksowo pełny proces wprowadzenia akcji spółek na rynek NewConnect, w tym w szczególności:
  • sporządzimy analizę sytuacji spółki i określimy konieczne do spełnienia warunki,
  • przeprowadzimy potrzebne działania organizacyjno-prawne,
  • sporządzimy dokument informacyjny, wraz z wymaganymi załącznikami,
  • poprowadzimy spółkę przez cały proces wprowadzenia na rynek NewConnect.