EN PL
DR JĘDRZEJ JAKUBOWICZ
wspólnik, adwokat
+48 539 946 513
 • transakcje, M&A (połączenia, podziały, przekształcenia, restrukturyzacje),
 • spółki, doradztwo korporacyjne i podatkowe, w tym regulacje administracyjne odnoszące się do spółek i innych jednostek organizacyjnych (w tym z udziałem Skarbu Państwa lub j.s.t.),
 • spory i postępowania (cywilne, administracyjne, podatkowe, celno-skarbowe, sądowo- administracyjne, karno-skarbowe),
 • umowy

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze transakcji zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających, a także w przygotowaniu przedmiotu celu transakcji. Zajmuje się też doradztwem zarządom spółek, radom nadzorczym oraz udziałowcom, między innymi, w zakresie: spraw będących przedmiotem sporów pomiędzy organami spółek lub udziałowcami. Specjalizuje się również w konstruowaniu, negocjowaniu, wykładni oraz wykonaniu umów (ze szczególnym uwzględnieniem umów związanych z transakcjami, IA, SHA, umów dotyczących inwestycji, w tym inwestycji liniowych, umów IT). Reprezentuje Klientów w istotnych dla nich sporach. Jest wieloletnim doradcą rad nadzorczych spółek, w tym spółek publicznych i z udziałem jednostek publicznych, a także pełnił funkcje członka rady nadzorczej.

DOŚWIADCZENIE

 • Adiunkt Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, na której prowadzi wykłady z prawa handlowego i cywilnego,
 • Wykładowca prawa handlowego na Uniwersytecie SWPS,
 • Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

EDUKACJA

2015 | uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na podstawie pracy doktorskiej pod tytułem „Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy przekształceniach, łączeniach i podziałach spółek”.

2012 | Ukończenie studiów podyplomowych „Podatki i Skarbowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu;

2012 | uzyskanie tytułu adwokata;

2011 | Ukończenie studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu;

2009 | uzyskanie tytułu radcy prawnego;

2008 | Ukończenie aplikacji sądowej;

2005 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska: „Przedmiot zastawu”;

PUBLIKACJE

 1. Jędrzej Jakubowicz, Powierzanie spółkom komunalnym władztwa administracyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego – wybrana problematyka, publikacja do księgi jubileuszowej dedykowanej prof. Krystianowi Ziemskiemu, która ma ukazać się w 2022 r.
 2. Prof. Krystian Ziemski, dr. Jędrzej Jakubowicz, Wpływ regulacji administracyjnoprawnych odnoszących się do sukcesji syngularnych na konsekwencje prawne w zakresie sukcesji uniwersalnej administracyjnoprawnej na przykładzie sukcesji określonej w kodeksie spółek handlowych, publikacja do księgi jubileuszowej dedykowanej prof. Andrzejowi Kidybie, 2020 r.
 3. Jędrzej Jakubowicz, Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek, monografia, 2016 r.
 4. Jędrzej Jakubowicz, Sposoby przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały lub akcje – skutki podatkowe, Przegląd Podatkowy maj 2016 r.
 5. Jędrzej Jakubowicz, Ewolucja stanowiska ustawodawcy w zakresie następstwa prawnego w prawie publicznym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny z 2014 r., z. 4.
 6. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Czesław Żaba, Ryszard Żaba, Magdalena Czarnecka-Operacz: Zagadnienia prawne związane z zakażeniem wirusem HIV i chorobą AIDS. Postępy Dermatologii i Alergologii 2009; XXVI, 3: 150-154.
 7. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Czesław Żaba, Ryszard Żaba, Magdalena Czarnecka-Operacz: Ochrona danych osobowych w związku z działaniami z zakresu ochrony zdrowia. Postępy Dermatologii i Alergologii 2009; XXVI, 3: 146-149.
 8. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Czesław Żaba, Ryszard Żaba, Magdalena Czarnecka-Operacz: Lekarz – funkcjonariusz publiczny? Postępy Dermatologii i Alergologii 2009; XXVII, 2: 119-121.
 9. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Czesław Żaba, Ryszard Żaba, Magdalena Czarnecka-Operacz. Nowe regulacje prawne dotyczące chorób zawodowych. Postępy Dermatologii i Alergologii 2010; XXVII, 2: 122-125.
 10. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Ryszard Żaba- Choroby zawodowe skóry. [w:] Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry. T. Rzepa, R. Żaba, J. Szepietowski (red.). Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2011: 237-242.

Pozostałe publikacje:

 1. Jędrzej Jakubowicz, Jakie zmiany wchodzą w życie w kodeksie spółek handlowych w 2020 r., Forbes, 28 stycznia 2020 r.
 2. Jędrzej Jakubowicz, Jakie prawa ma akcjonariusz w prostej spółce akcyjnej?, Forbes, 22 listopada 2019 r.
 3. Jędrzej Jakubowicz, Prosta spółka akcyjna. Co może być przedmiotem wkładu?, Forbes, 30 października 2019 r.
 4. Jędrzej Jakubowicz, Prosta spółka akcyjna – jak ją założyć?, Forbes, 15 października 2019 r.
 5. Jędrzej Jakubowicz i Anna Adamek, Aport prawa ochronnego na znak, Puls Biznesu, 6 czerwca 2019 r.
 6. Jędrzej Jakubowicz i Anna Adamek, Prawo ochronne do znaku towarowego, Puls Biznesu, 29 maja 2019 r.
 7. Jędrzej Jakubowicz, Rządowy bicz na nieuczciwe firmy? O co chodzi w projekcie resortu sprawiedliwości, Forbes, 11 stycznia 2019 r., https://www.forbes.pl/opinie/rzadowy-projekt-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-jakie-zmiany/rq7b79p
 8. Jędrzej Jakubowicz, Obrona podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością za czyny zabronione pod groźbą kary, Rzeczpospolita, 5 listopada 2018 r.
 9. Jędrzej Jakubowicz oraz Paweł Mazur, Przeniesienie spółki zagranicznej do Polski, eGospodarka. 9 listopada 2018 r.
 10. Jędrzej Jakubowicz, Sposób na uszczelnienie systemu VAT,CXO z 17 października 2016 r.
 11. Jędrzej Jakubowicz, Pełnomocnik akcjonariusza na WZA, Puls Biznesu z 2 czerwca 2016 r.
 12. Jędrzej Jakubowicz, Budowa na obcym gruncie to nowy środek trwały, Puls Biznesu z 24 marca 2016 r.,
 13. Jędrzej Jakubowicz, Odzyskanie wkładu przed likwidacją spółki, Puls Biznesu z 15 lutego 2016 r.,
 14. Jędrzej Jakubowicz, Nieruchomości bez komplikacji, Puls Biznesu z 11 lutego 2016 r.,
 15. Jędrzej Jakubowicz, współautor (wraz z Jakubem Kozakiem, Kalikstem Nagelem, Pauliną Ciesielską, Joanną Basińską, Włodzimierzem Głowackim), artykułu: Sąd zasądził, powiat musi zapłacić, a dyscypliny finansów publicznych nie można naruszyć, Dziennik Gazeta Prawna z 18 listopada 2015 r., C4-C5.
 16. Jędrzej Jakubowicz, komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/WA 3225/14) dotyczącego powstania obowiązku podatkowego w VAT w odniesieniu do umów IT zawarty w artykule: Usługi wykonane – nie od razu opodatkowane, Puls Biznesu z 20 października 2015 r.
 17. Jędrzej Jakubowicz, Udziałowcy powinni pomyśleć o dodatkowym porozumieniu, Prawo i Podatki, Październik 2015.
 18. Jędrzej Jakubowicz, wypowiedź do artykułu: Spółki wracają z rajów podatkowych, Rzeczpospolita z 26 maja 2015 r.
 19. Łukasz Wojtkowiak, Jędrzej Jakubowicz. Kiedy trzeba zapłacić podatek od zatrzymanego zysku. Rzeczpospolita 2010; 1713/187: df 4-5.
 20. Jędrzej Jakubowicz. Jak bronić się przed nieuczciwym wspólnikiem. Rzeczpospolita z 25 października 2010: D10.
 21. Jędrzej Jakubowicz, Marcin Berlak. Handel walutami w sieci nie tylko dla kantorów. Gazeta Prawna z dnia 01 października 2010 r.
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
KRZYSZTOF WĘGRZYŃSKI
wspólnik, adwokat
+48 509 691 139
 • spory i postępowania (cywilne, karne, celno-skarbowe, karno-skarbowe, sądowo- administracyjne),
 • spółki, doradztwo korporacyjne i podatkowe, w tym regulacje administracyjne odnoszące się do spółek i innych jednostek organizacyjnych (w tym z udziałem Skarbu Państwa lub j.s.t.),
 • umowy
 • transakcje, M&A (połączenia, podziały, przekształcenia, restrukturyzacje),

Specjalizuje się w sporach z zakresu prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w sporach pomiędzy organami spółek oraz udziałowcami, a także w sprawach gospodarczych (również dotyczących przestępstw gospodarczych). Ponadto dysponuje bogatą praktyką w konstruowaniu, negocjowaniu, wykładni oraz wykonywaniu umów (ze szczególnym uwzględnieniem umów inwestycyjnych, sponsorskich, IT, usług turystycznych). Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach sporu, a szczególną uwagę poświęca sporom powstałym na bazie umów bankowych, w tym ustanawiających zabezpieczenia.

DOŚWIADCZENIE

 • przygotowanie i przeprowadzenie transgranicznego połączenia spółek z branży budowlanej;
 • sporządzenie i wdrożenie dokumentacji dla jednego z polskich biur podróży;
 • przeprowadzenie kilkuset sporów przeciwko bankom;

EDUKACJA

2020 | Uzyskanie tytułu adwokata;

2019 | Ukończenie aplikacji adwokackiej;

2015 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska: „Tak zwane oszustwo sportowe jako przestępstwo oszustwa”;

PUBLIKACJE

 1. Krzysztof Węgrzyński, Korzyści i zagrożenia z pozwania banku w związku z kredytem indeksowanym lub denominowanym, Rynek Inwestycji, 25 sierpnia 2022 roku, http://rynekinwestycji.pl/korzysci-i-zagrozenia-z-pozwania-banku-w-zwiazku-z-kredytem-indeksowanym-lub-denominowanym/
 2. Krzysztof Węgrzyński, Wakacje kredytowe nie dla frankowiczów, Bankier.pl, 19 sierpnia 2022 roku, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wakacje-kredytowe-nie-dla-frankowiczow-Szukaja-dlugofalowych-rozwiazan-w-sadzie-8392289.html
 3. Krzysztof Węgrzyński, Masz kredyt w walucie obcej? Sprawdź co musisz wiedzieć, Focus On Business, 17 sierpnia 2022 roku, https://focusonbusiness.eu/pl/wiadomosci/masz-kredyt-w-walucie-obcej-sprawdz-co-musisz-wiedziec/25531
 4. Krzysztof Węgrzyński, Spór z bankiem o kredyt we frankach, Biznes Interia, 17 sierpnia 2022 roku, https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-spor-z-bankiem-o-kredyt-we-frankach-na-co-uwazac,nId,6224372
 5. Krzysztof Węgrzyński, Frankowicze uświadomili sobie jak ryzykowny produkt sprzedał im bank i jaki to ma wpływ na ich budżet, Business Woman & life, 17 sierpnia 2022 roku, https://businesswomanlife.pl/frankowicze-uswiadomili-sobie-jak-ryzykowny-produkt-sprzedal-im-bank-i-jaki-to-ma-wplyw-na-ich-budzet-wywiad-z-krzysztofem-wegrzynskim-z-trenda-group/
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
WOJCIECH WĘGRZYŃSKI
wspólnik
+48 690 996 398
 • spółki, doradztwo biznesowe;
 • spory i negocjacje;
 • weryfikacja przedsiębiorstw (wypłacalność, powiązania kapitałowe, zabezpieczenia, majątek);
 • rady nadzorcze (doradztwo, pełnienie funkcji organu nadzoru);

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu należnościami. Praktyk od 2008 roku związany z branżą finansową. Doradza zarządom spółek, radom nadzorczym. Od 2017 roku doradza radom nadzorczym, a także pełni funkcje członka rady nadzorczej. W swojej codziennej praktyce skupia się na doradztwie biznesowym – od badania majątku, prowadzenia negocjacji po trudne procesy egzekucji komorniczej. Na bazie doświadczeń z sukcesem wspiera rozwój kancelarii. Pomaga zrozumieć świat biznesu, korporacji międzynarodowych poprzez rozmowy z przedsiębiorcami, specjalistami na łamach programu „Wywiadownia Gospodarcza”.

DOŚWIADCZENIE

 • doradztwo biznesowe dla międzynarodowych korporacji i przedsiębiorstw;
 • członek rady nadzorczej;
 • prelegent Pulsu Biznesu;
 • ekspert dot. dochodzenia należności na łamach książki wydawnictwa Wolters Kluwer Polska;
 • przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów;
 • prowadzący program „Wywiadownia Gospodarcza” z Gośćmi międzynarodowego formatu.

EDUKACJA

2016 | Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji w Warszawie, praca podyplomowa:
„Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych”;

2015 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister, praca magisterska: „Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe na przykładzie gwarancji TU Euler Hermes S.A.”;

2012 | Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Stosunki Międzynarodowe o specjalności Biznes Międzynarodowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, praca licencjacka: „System zarządzania należnościami – Windykacja”;

PUBLIKACJE

 1. Wojciech Węgrzyński, Eska Rock w programie Drogowskazy: o rosnących długach Polaków oraz projekcie ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, 28 października 2022 roku, https://www.youtube.com/watch?v=q-FkuOfJ3Fc
 2. Wojciech Węgrzyński, Biznes newseria, rewolucja w windykacji. Co czeka branżę? 27 października 2022 roku, https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/prawo/rewolucja-w-windykacji-co,b1096823994
 3. Wojciech Węgrzyński, Gazeta Finansowa, Uważnie obserwować i wcześnie reagować 19 października 2022 roku, http://gf24.pl/34008/wojciech-wegrzynski-uwaznie-obserwowac-i-szybko-reagowac/
 4. Wojciech Węgrzyński, Super Biznes, Rewolucja w windykacji. Co czeka zadłużonych i windykatorów, 19 października 2022, https://superbiz.se.pl/wiadomosci/rewolucja-w-windykacji-co-czeka-zadluzonych-i-windykatorow-aa-NXnp-fP1F-8gn6.html
 5. Wojciech Węgrzyński, Prawo eGospodarka, Ustawa o windykacji. Co czeka branżę, 18 października 2022, https://www.prawo.egospodarka.pl/178353,Ustawa-o-windykacji-Co-czeka-branze,1,92,1.html
 6. Wojciech Węgrzyński, Interia Biznes, Co windykator może, a czego nie? Będą nowe przepisy. „Cześć budzi poważne wątpliwości”. 15 października 2022 https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-co-windykator-moze-a-czego-nie-beda-nowe-przepisy-czesc-budz,nId,6341218
 7. Wojciech Węgrzyński, radio Elbląg, Kim jest zawodowy dłużnik? 2 października 2022, https://www.radioelblag.pl/podcasty/item/172-kim-jest-zawodowy-dluznik
 8. Wojciech Węgrzyński, Polskie radio Kierowców, Oszczędzanie w czasach inflacji, 30 września 2022 roku, podcast od 0:46 minuty https://radiokierowcow.pl/artykul/3044775
 9. Wojciech Węgrzyński, Biznes newseria, Jak rozpoznać zawodowego dłużnika? 26 września 2022 roku, https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/kim-jest-zawodowy-duznik,b851503124
 10. Wojciech Węgrzyński, mBrokers, Kim jest zawodowy dłużnik? Jak wystrzegać się i zabezpieczyć, aby nie trafić na takie osoby na swojej biznesowej drodze? 16 września 2022 roku, http://mbrokers.pl/prawo/kim-jest-zawodowy-dluznik/
 11. Wojciech Węgrzyński, Handel w praktyce, Dłużnicy na wakacjach, zapłacę jutro! Najczęstsze wymówki zadłużonych, 20 lipca 2022 roku, http://handelwpraktyce.pl/dluznicy-na-wakacjach-dzien-dobry-zaplace-jutro-najczestsze-wymowki-zadluzonych/
 12. Wojciech Węgrzyński, Telewizja Biznes24, Jak radzić sobie z dłużnikami? 15 lipca 2022 roku, https://www.youtube.com/watch?v=c4yXkwSjJWo&t=14s
 13. Wojciech Węgrzyński, Radio Plus, Windykator najlepszym przyjacielem dłużnika, 13 lipca 2022 roku, https://www.radioplus.pl/warszawa/windykator-najlepszym-przyjacielem-dluznika-aa-AG55-YfsA-ZGRC.html
 14. Wojciech Węgrzyński, Nowe Radio, Jak zabezpieczyć biznes, by uniknąć z korzystanie z firm windykacyjnych? 24 czerwca 2022 roku, https://youtu.be/Z-tkhYqy2Do
 15. Wojciech Węgrzyński, TVP3, Czy windykator to komornik? 15 czerwca 2022, https://youtu.be/AruDllNI9L8
 16. Wojciech Węgrzyński, Interia Biznes, Ufaj, ale zawsze sprawdzaj! 28 maja 2022, https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-wojciech-wegrzynski-trenda-group-ufaj-ale-zawsze-sprawdzaj,nId,6053768
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
PIOTR WENSKI
radca prawny
+48 (22) 100 68 51
 • prawo ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo informacji,
 • prawo własności intelektualnej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • prawne aspekty AI (sztucznej inteligencji),
 • prawo marketingu, reklamy, e-commerce,
 • compliance

Doświadczony doradca prawny, Inspektor Ochrony Danych, audytor i szkoleniowiec współpracujący w przeszłości z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, compliance, prawie własności intelektualnej oraz e-commerce. Doradzał w tych obszarach wiodącym podmiotom m.in. z branży retail, farmaceutycznej, medycznej, sportowej, hotelarskiej, bankowej, kosmetycznej, motoryzacyjnej, jak również sektorowi IT. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Aktualnie odpowiada za obszar compliance w regionie CEE w międzynarodowej spółce z branży retail.

Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Posiada certyfikaty Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) oraz Certified Information Privacy Manager (CIPM), ponadto jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym normy ISO 27001. Regularny prelegent na najważniejszych konferencjach z obszaru ochrony danych osobowych.

DOŚWIADCZENIE

 • pełnienie funkcji IOD w wiodących podmiotach m.in z branży farmaceutycznej, hotelarskiej, bankowej, IT;
 • obsługa prawna wiodącego producenta pieczywa w sprawach spornych z zakresu prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji;
 • doradztwo na styku prawa ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej w projektach dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie; koordynacja prac kilkuoosowego zespołu prawników;
 • sporządzanie i negocjowanie umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym umów transgranicznych;
 • przeprowadzanie oceny ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA);
 • przeprowadzenie kilkuset Transfer Impact Assessments – badanie zgodności trasferu danych do państw trzecich w zgodzie ze standardami wyroku ws. Schrems II

EDUKACJA

2022 | Uzyskanie tytułu radcy prawnego, uzyskanie certyfikatu Certified Information Privacy Manager (CIPM);

2020 | Uzyskanie tytułu adwokata

2019 | Ukończenie aplikacji adwokackiej;

2018 | Ukończenie studiów podyplomowych z obszaru ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego; uzyskanie certyfikatu Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

2015 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, praca magisterska:
„Powództwa z tytułu wrongful birth, wrongful life i wrongful conception w polskim systemie prawa.”

PUBLIKACJE

 1. Piotr Wenski„Rozważania nad standardami opieki duszpasterskiej w polskich szpitalach. Uwagi na tle orzeczenia SN z 20 września 2013 r.”. Prawo i Medycyna 1 (2015)
 2. Piotr Wenski „Przetwarzanie danych osobowych w badaniach klinicznych”. Magazyn ODO, nr 21 (2022).
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
PAWEŁ DUDKO
radca prawny
+48 (22) 100 68 51
 • prawo spółek handlowych, transakcje VC, M&A (łączenia, podziały, przekształcenia),
 • doradztwo korporacyjne, wdrażanie procedur stosownie do zasad corporate governance,
 • ochrona danych osobowych,
 • compliance, ESG,
 • umowy, ze szczególnym uwzględnieniem umów IT

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych i spółce programistycznej.

Jako prawnik wewnętrzny odpowiada między innymi za prawidłowe funkcjonowanie organów spółki, ład korporacyjny oraz wsparcie ekspansji zagranicznej. Współpracuje z działem sprzedaży przy negocjowaniu umów IT, zarówno poprzez bezpośredni udział w spotkaniach z klientami oraz partnerami spółki, jak i bieżącą analizę prawną oczekiwań kontrahentów.

Posiada bogatą praktykę w obsłudze i świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców polegającą na doraźnym wsparciu merytorycznym, sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów oraz opracowywaniu opinii prawnych. Brał udział w procesach due diligence spółek w zakresie prawa korporacyjnego, autorskiego i kluczowych umów.

DOŚWIADCZENIE

 • 2016 – 09.2019 – prawnik, aplikant radcowski w KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY (GWLEX);
 • 2019 – obecnie – radca prawny / ESG manager w STX NEXT S.A.
 • 2022 – obecnie – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

EDUKACJA

2022 | Uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego;

2021 | Ukończenie studiów podyplomowych „Corporate Governance Risk and Compliance Management” na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, praca dyplomowa:
„Corporate governance, risk and compliance management in an IT company – case study”;

2021 | Ukończenie aplikacji radcowskiej;

2018 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska:
„Odpowiedzialność odszkodowawcza w spółce kapitałowej a business judgment rule”;

PUBLIKACJE

 1. Paweł Dudko, Egzekucja wobec byłych wspólników spółek osobowych – zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, eGospodarka, 26 lutego 2019 r.
 2. Paweł Dudko, Po pierwsze – nie szkodzić, po drugie – znać swe prawa, Warsztaty prawne dla lekarzy/członków ITI Study Club Poznań, 26 października 2019 r.
 3. Paweł Dudko, Michał Jackowski, Software Development Contract Standards – Webinar by STX Next, 29 kwietnia 2020 r.
 4. Paweł Dudko, Paweł Dymek, Obowiązki wynikające z rozporządzenia AI (artificial intelligence), IT Professional, wydanie miesięcznika lipiec-sierpień 2022 r.
 5. Paweł Dudko, Paweł Dymek, Przetwarzanie danych osobowych w grupach kapitałowych, IT Professional, wydanie miesięcznika luty 2023 r.
 6. Paweł Dudko, Paweł Dymek, Marketing zgodny z prawem, wydanie miesięcznika marzec 2023 r.
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
KAROL MODRZEJEWSKI
radca prawny
+48 (22) 100 68 51
 • prawo korporacyjne, kompleksowa obsługa przedsiębiorców;
 • spory sądowe (cywilne w tym postępowania w sprawach frankowcyh oraz gospodarcze);
 • prawo kontraktów;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawne aspeksty WEB3.

DOŚWIADCZENIE

 • Reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej;
 • Opracowywanie oraz negocjowanie umów gospodarczych, w tym m.in. inwestycyjnych, dotyczących finansowania (w tym także w standardzie LMA), oraz IT;
 • Kompleksowa obsługa korporacyjna spółek, w tym także w zakresie zgodności oraz wdrożenia RODO w organizacji;

EDUKACJA

2018 | Uzyskanie tytułu radcy prawnego;
2017 | Ukończenie aplikacji radcowskiej;
2013 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska: „Usiłowanie nieudolne w polskim prawie karnym”;

Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
LENA GROBELNA
adwokat
+48 (22) 100 68 51
 • przestępczość gospodarcza
 • spory i postępowania (prawo karne, karno-skarbowe, cywilne),
 • prawo sportowe
 • prawo rodzinne

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego i prawa karnego skarbowego, w szczególności z uwzględnieniem spraw związanych z przestępczością gospodarczą. Reprezentuje spółki prawa handlowego oraz kadrę menedżerską w prowadzonych postępowaniach zarówno jako pełnomocnik podmiotów pokrzywdzonych, jak i w charakterze obrońcy. Uczestniczyła w postępowaniach dotyczących niegospodarności zarządu, przestępstw przeciwko wierzycielom (utrudniania dochodzenia roszczeń, wyprowadzania aktywów, fikcyjnych transakcji i upadłości), oszustw bankowych. Doradza w sytuacjach kryzysowych, takich jak zatrzymania, przeszukania, czynności dochodzeniowo – śledcze. Ponadto ma wieloletnie doświadczenie przy kwestiach prawnych odnoszących się do majątków objętych wspólnością ustawową (w tym małżeńską), w szczególności przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (tematyka ta obejmuje podziały majątków, jak i rozwodów).

DOŚWIADCZENIE

 • kilkaset postępowań w sprawach karnych i cywilnych, w tym postępowań przeciwko bankom
 • reprezentacja Klientów przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN

EDUKACJA

2018: uzyskanie tytułu adwokata;
2017: Ukończenie aplikacji adwokackiej
2013: Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska: „Obrona konieczna w polskim prawie karnym”;

Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje