EN PL
DR JĘDRZEJ JAKUBOWICZ
wspólnik, adwokat
+48 539 946 513
 • transakcje, M&A (połączenia, podziały, przekształcenia, restrukturyzacje),
 • spółki, doradztwo korporacyjne i podatkowe, w tym regulacje administracyjne odnoszące się do spółek i innych jednostek organizacyjnych (w tym z udziałem Skarbu Państwa lub j.s.t.),
 • spory i postępowania (cywilne, administracyjne, podatkowe, celno-skarbowe, sądowo- administracyjne, karno-skarbowe),
 • umowy

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze transakcji zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających, a także w przygotowaniu przedmiotu celu transakcji. Zajmuje się też doradztwem zarządom spółek, radom nadzorczym oraz udziałowcom, między innymi, w zakresie: spraw będących przedmiotem sporów pomiędzy organami spółek lub udziałowcami. Specjalizuje się również w konstruowaniu, negocjowaniu, wykładni oraz wykonaniu umów (ze szczególnym uwzględnieniem umów związanych z transakcjami, IA, SHA, umów dotyczących inwestycji, w tym inwestycji liniowych, umów IT). Reprezentuje Klientów w istotnych dla nich sporach. Jest wieloletnim doradcą rad nadzorczych spółek, w tym spółek publicznych i z udziałem jednostek publicznych, a także pełnił funkcje członka rady nadzorczej.

DOŚWIADCZENIE

 • Adiunkt Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, na której prowadzi wykłady z prawa handlowego i cywilnego,
 • Wykładowca prawa handlowego na Uniwersytecie SWPS,
 • Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej

EDUKACJA

2015 | uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na podstawie pracy doktorskiej pod tytułem „Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy przekształceniach, łączeniach i podziałach spółek”.

2012 | Ukończenie studiów podyplomowych „Podatki i Skarbowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu;

2012 | uzyskanie tytułu adwokata;

2011 | Ukończenie studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu;

2009 | uzyskanie tytułu radcy prawnego;

2008 | Ukończenie aplikacji sądowej;

2005 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska: „Przedmiot zastawu”;

PUBLIKACJE

 1. Jędrzej Jakubowicz, Powierzanie spółkom komunalnym władztwa administracyjnego przez jednostki samorządu terytorialnego – wybrana problematyka, publikacja do księgi jubileuszowej dedykowanej prof. Krystianowi Ziemskiemu, która ma ukazać się w 2022 r.
 2. Prof. Krystian Ziemski, dr. Jędrzej Jakubowicz, Wpływ regulacji administracyjnoprawnych odnoszących się do sukcesji syngularnych na konsekwencje prawne w zakresie sukcesji uniwersalnej administracyjnoprawnej na przykładzie sukcesji określonej w kodeksie spółek handlowych, publikacja do księgi jubileuszowej dedykowanej prof. Andrzejowi Kidybie, 2020 r.
 3. Jędrzej Jakubowicz, Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek, monografia, 2016 r.
 4. Jędrzej Jakubowicz, Sposoby przeprowadzenia konwersji wierzytelności na udziały lub akcje – skutki podatkowe, Przegląd Podatkowy maj 2016 r.
 5. Jędrzej Jakubowicz, Ewolucja stanowiska ustawodawcy w zakresie następstwa prawnego w prawie publicznym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny z 2014 r., z. 4.
 6. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Czesław Żaba, Ryszard Żaba, Magdalena Czarnecka-Operacz: Zagadnienia prawne związane z zakażeniem wirusem HIV i chorobą AIDS. Postępy Dermatologii i Alergologii 2009; XXVI, 3: 150-154.
 7. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Czesław Żaba, Ryszard Żaba, Magdalena Czarnecka-Operacz: Ochrona danych osobowych w związku z działaniami z zakresu ochrony zdrowia. Postępy Dermatologii i Alergologii 2009; XXVI, 3: 146-149.
 8. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Czesław Żaba, Ryszard Żaba, Magdalena Czarnecka-Operacz: Lekarz – funkcjonariusz publiczny? Postępy Dermatologii i Alergologii 2009; XXVII, 2: 119-121.
 9. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Czesław Żaba, Ryszard Żaba, Magdalena Czarnecka-Operacz. Nowe regulacje prawne dotyczące chorób zawodowych. Postępy Dermatologii i Alergologii 2010; XXVII, 2: 122-125.
 10. Jędrzej Jakubowicz, Oliwia Jakubowicz, Ryszard Żaba- Choroby zawodowe skóry. [w:] Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry. T. Rzepa, R. Żaba, J. Szepietowski (red.). Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2011: 237-242.

Pozostałe publikacje:

 1. Jędrzej Jakubowicz, Jakie zmiany wchodzą w życie w kodeksie spółek handlowych w 2020 r., Forbes, 28 stycznia 2020 r.
 2. Jędrzej Jakubowicz, Jakie prawa ma akcjonariusz w prostej spółce akcyjnej?, Forbes, 22 listopada 2019 r.
 3. Jędrzej Jakubowicz, Prosta spółka akcyjna. Co może być przedmiotem wkładu?, Forbes, 30 października 2019 r.
 4. Jędrzej Jakubowicz, Prosta spółka akcyjna – jak ją założyć?, Forbes, 15 października 2019 r.
 5. Jędrzej Jakubowicz i Anna Adamek, Aport prawa ochronnego na znak, Puls Biznesu, 6 czerwca 2019 r.
 6. Jędrzej Jakubowicz i Anna Adamek, Prawo ochronne do znaku towarowego, Puls Biznesu, 29 maja 2019 r.
 7. Jędrzej Jakubowicz, Rządowy bicz na nieuczciwe firmy? O co chodzi w projekcie resortu sprawiedliwości, Forbes, 11 stycznia 2019 r., https://www.forbes.pl/opinie/rzadowy-projekt-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-jakie-zmiany/rq7b79p
 8. Jędrzej Jakubowicz, Obrona podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością za czyny zabronione pod groźbą kary, Rzeczpospolita, 5 listopada 2018 r.
 9. Jędrzej Jakubowicz oraz Paweł Mazur, Przeniesienie spółki zagranicznej do Polski, eGospodarka. 9 listopada 2018 r.
 10. Jędrzej Jakubowicz, Sposób na uszczelnienie systemu VAT,CXO z 17 października 2016 r.
 11. Jędrzej Jakubowicz, Pełnomocnik akcjonariusza na WZA, Puls Biznesu z 2 czerwca 2016 r.
 12. Jędrzej Jakubowicz, Budowa na obcym gruncie to nowy środek trwały, Puls Biznesu z 24 marca 2016 r.,
 13. Jędrzej Jakubowicz, Odzyskanie wkładu przed likwidacją spółki, Puls Biznesu z 15 lutego 2016 r.,
 14. Jędrzej Jakubowicz, Nieruchomości bez komplikacji, Puls Biznesu z 11 lutego 2016 r.,
 15. Jędrzej Jakubowicz, współautor (wraz z Jakubem Kozakiem, Kalikstem Nagelem, Pauliną Ciesielską, Joanną Basińską, Włodzimierzem Głowackim), artykułu: Sąd zasądził, powiat musi zapłacić, a dyscypliny finansów publicznych nie można naruszyć, Dziennik Gazeta Prawna z 18 listopada 2015 r., C4-C5.
 16. Jędrzej Jakubowicz, komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/WA 3225/14) dotyczącego powstania obowiązku podatkowego w VAT w odniesieniu do umów IT zawarty w artykule: Usługi wykonane – nie od razu opodatkowane, Puls Biznesu z 20 października 2015 r.
 17. Jędrzej Jakubowicz, Udziałowcy powinni pomyśleć o dodatkowym porozumieniu, Prawo i Podatki, Październik 2015.
 18. Jędrzej Jakubowicz, wypowiedź do artykułu: Spółki wracają z rajów podatkowych, Rzeczpospolita z 26 maja 2015 r.
 19. Łukasz Wojtkowiak, Jędrzej Jakubowicz. Kiedy trzeba zapłacić podatek od zatrzymanego zysku. Rzeczpospolita 2010; 1713/187: df 4-5.
 20. Jędrzej Jakubowicz. Jak bronić się przed nieuczciwym wspólnikiem. Rzeczpospolita z 25 października 2010: D10.
 21. Jędrzej Jakubowicz, Marcin Berlak. Handel walutami w sieci nie tylko dla kantorów. Gazeta Prawna z dnia 01 października 2010 r.
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
KRZYSZTOF WĘGRZYŃSKI
wspólnik, adwokat
+48 509 691 139
 • spory i postępowania (cywilne, karne, celno-skarbowe, karno-skarbowe, sądowo- administracyjne),
 • spółki, doradztwo korporacyjne i podatkowe, w tym regulacje administracyjne odnoszące się do spółek i innych jednostek organizacyjnych (w tym z udziałem Skarbu Państwa lub j.s.t.),
 • umowy
 • transakcje, M&A (połączenia, podziały, przekształcenia, restrukturyzacje),

Specjalizuje się w sporach z zakresu prawa cywilnego. Posiada duże doświadczenie w sporach pomiędzy organami spółek oraz udziałowcami, a także w sprawach gospodarczych (również dotyczących przestępstw gospodarczych). Ponadto dysponuje bogatą praktyką w konstruowaniu, negocjowaniu, wykładni oraz wykonywaniu umów (ze szczególnym uwzględnieniem umów inwestycyjnych, sponsorskich, IT, usług turystycznych). Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach sporu, a szczególną uwagę poświęca sporom powstałym na bazie umów bankowych, w tym ustanawiających zabezpieczenia.

DOŚWIADCZENIE

 • przygotowanie i przeprowadzenie transgranicznego połączenia spółek z branży budowlanej;
 • sporządzenie i wdrożenie dokumentacji dla jednego z polskich biur podróży;
 • przeprowadzenie kilkuset sporów przeciwko bankom;

EDUKACJA

2020 | Uzyskanie tytułu adwokata;

2019 | Ukończenie aplikacji adwokackiej;

2015 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska: „Tak zwane oszustwo sportowe jako przestępstwo oszustwa”;

PUBLIKACJE

 1. Krzysztof Węgrzyński, Korzyści i zagrożenia z pozwania banku w związku z kredytem indeksowanym lub denominowanym, Rynek Inwestycji, 25 sierpnia 2022 roku, http://rynekinwestycji.pl/korzysci-i-zagrozenia-z-pozwania-banku-w-zwiazku-z-kredytem-indeksowanym-lub-denominowanym/
 2. Krzysztof Węgrzyński, Wakacje kredytowe nie dla frankowiczów, Bankier.pl, 19 sierpnia 2022 roku, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wakacje-kredytowe-nie-dla-frankowiczow-Szukaja-dlugofalowych-rozwiazan-w-sadzie-8392289.html
 3. Krzysztof Węgrzyński, Masz kredyt w walucie obcej? Sprawdź co musisz wiedzieć, Focus On Business, 17 sierpnia 2022 roku, https://focusonbusiness.eu/pl/wiadomosci/masz-kredyt-w-walucie-obcej-sprawdz-co-musisz-wiedziec/25531
 4. Krzysztof Węgrzyński, Spór z bankiem o kredyt we frankach, Biznes Interia, 17 sierpnia 2022 roku, https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-spor-z-bankiem-o-kredyt-we-frankach-na-co-uwazac,nId,6224372
 5. Krzysztof Węgrzyński, Frankowicze uświadomili sobie jak ryzykowny produkt sprzedał im bank i jaki to ma wpływ na ich budżet, Business Woman & life, 17 sierpnia 2022 roku, https://businesswomanlife.pl/frankowicze-uswiadomili-sobie-jak-ryzykowny-produkt-sprzedal-im-bank-i-jaki-to-ma-wplyw-na-ich-budzet-wywiad-z-krzysztofem-wegrzynskim-z-trenda-group/
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
WOJCIECH WĘGRZYŃSKI
wspólnik
+48 690 996 398
 • spółki, doradztwo biznesowe;
 • spory i negocjacje;
 • weryfikacja przedsiębiorstw (wypłacalność, powiązania kapitałowe, zabezpieczenia, majątek);
 • rady nadzorcze (doradztwo, pełnienie funkcji organu nadzoru);

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu należnościami. Praktyk od 2008 roku związany z branżą finansową. Doradza zarządom spółek, radom nadzorczym. Od 2017 roku doradza radom nadzorczym, a także pełni funkcje członka rady nadzorczej. W swojej codziennej praktyce skupia się na doradztwie biznesowym – od badania majątku, prowadzenia negocjacji po trudne procesy egzekucji komorniczej. Na bazie doświadczeń z sukcesem wspiera rozwój kancelarii. Pomaga zrozumieć świat biznesu, korporacji międzynarodowych poprzez rozmowy z przedsiębiorcami, specjalistami na łamach programu „Wywiadownia Gospodarcza”.

DOŚWIADCZENIE

 • doradztwo biznesowe dla międzynarodowych korporacji i przedsiębiorstw;
 • członek rady nadzorczej;
 • prelegent Pulsu Biznesu;
 • ekspert dot. dochodzenia należności na łamach książki wydawnictwa Wolters Kluwer Polska;
 • przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów;
 • prowadzący program „Wywiadownia Gospodarcza” z Gośćmi międzynarodowego formatu.

EDUKACJA

2016 | Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Prawa i Administracji w Warszawie, praca podyplomowa:
„Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych”;

2015 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister, praca magisterska: „Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe na przykładzie gwarancji TU Euler Hermes S.A.”;

2012 | Ukończenie studiów licencjackich na kierunku Stosunki Międzynarodowe o specjalności Biznes Międzynarodowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, praca licencjacka: „System zarządzania należnościami – Windykacja”;

PUBLIKACJE

 1. Wojciech Węgrzyński, Eska Rock w programie Drogowskazy: o rosnących długach Polaków oraz projekcie ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, 28 października 2022 roku, https://www.youtube.com/watch?v=q-FkuOfJ3Fc
 2. Wojciech Węgrzyński, Biznes newseria, rewolucja w windykacji. Co czeka branżę? 27 października 2022 roku, https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/prawo/rewolucja-w-windykacji-co,b1096823994
 3. Wojciech Węgrzyński, Gazeta Finansowa, Uważnie obserwować i wcześnie reagować 19 października 2022 roku, http://gf24.pl/34008/wojciech-wegrzynski-uwaznie-obserwowac-i-szybko-reagowac/
 4. Wojciech Węgrzyński, Super Biznes, Rewolucja w windykacji. Co czeka zadłużonych i windykatorów, 19 października 2022, https://superbiz.se.pl/wiadomosci/rewolucja-w-windykacji-co-czeka-zadluzonych-i-windykatorow-aa-NXnp-fP1F-8gn6.html
 5. Wojciech Węgrzyński, Prawo eGospodarka, Ustawa o windykacji. Co czeka branżę, 18 października 2022, https://www.prawo.egospodarka.pl/178353,Ustawa-o-windykacji-Co-czeka-branze,1,92,1.html
 6. Wojciech Węgrzyński, Interia Biznes, Co windykator może, a czego nie? Będą nowe przepisy. „Cześć budzi poważne wątpliwości”. 15 października 2022 https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-co-windykator-moze-a-czego-nie-beda-nowe-przepisy-czesc-budz,nId,6341218
 7. Wojciech Węgrzyński, radio Elbląg, Kim jest zawodowy dłużnik? 2 października 2022, https://www.radioelblag.pl/podcasty/item/172-kim-jest-zawodowy-dluznik
 8. Wojciech Węgrzyński, Polskie radio Kierowców, Oszczędzanie w czasach inflacji, 30 września 2022 roku, podcast od 0:46 minuty https://radiokierowcow.pl/artykul/3044775
 9. Wojciech Węgrzyński, Biznes newseria, Jak rozpoznać zawodowego dłużnika? 26 września 2022 roku, https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/kim-jest-zawodowy-duznik,b851503124
 10. Wojciech Węgrzyński, mBrokers, Kim jest zawodowy dłużnik? Jak wystrzegać się i zabezpieczyć, aby nie trafić na takie osoby na swojej biznesowej drodze? 16 września 2022 roku, http://mbrokers.pl/prawo/kim-jest-zawodowy-dluznik/
 11. Wojciech Węgrzyński, Handel w praktyce, Dłużnicy na wakacjach, zapłacę jutro! Najczęstsze wymówki zadłużonych, 20 lipca 2022 roku, http://handelwpraktyce.pl/dluznicy-na-wakacjach-dzien-dobry-zaplace-jutro-najczestsze-wymowki-zadluzonych/
 12. Wojciech Węgrzyński, Telewizja Biznes24, Jak radzić sobie z dłużnikami? 15 lipca 2022 roku, https://www.youtube.com/watch?v=c4yXkwSjJWo&t=14s
 13. Wojciech Węgrzyński, Radio Plus, Windykator najlepszym przyjacielem dłużnika, 13 lipca 2022 roku, https://www.radioplus.pl/warszawa/windykator-najlepszym-przyjacielem-dluznika-aa-AG55-YfsA-ZGRC.html
 14. Wojciech Węgrzyński, Nowe Radio, Jak zabezpieczyć biznes, by uniknąć z korzystanie z firm windykacyjnych? 24 czerwca 2022 roku, https://youtu.be/Z-tkhYqy2Do
 15. Wojciech Węgrzyński, TVP3, Czy windykator to komornik? 15 czerwca 2022, https://youtu.be/AruDllNI9L8
 16. Wojciech Węgrzyński, Interia Biznes, Ufaj, ale zawsze sprawdzaj! 28 maja 2022, https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-wojciech-wegrzynski-trenda-group-ufaj-ale-zawsze-sprawdzaj,nId,6053768
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
PIOTR WENSKI
radca prawny
+48 (22) 100 68 51
 • prawo ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo informacji,
 • prawo własności intelektualnej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • prawne aspekty AI (sztucznej inteligencji),
 • prawo marketingu, reklamy, e-commerce,
 • compliance

Doświadczony doradca prawny, Inspektor Ochrony Danych, audytor i szkoleniowiec współpracujący w przeszłości z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, compliance, prawie własności intelektualnej oraz e-commerce. Doradzał w tych obszarach wiodącym podmiotom m.in. z branży retail, farmaceutycznej, medycznej, sportowej, hotelarskiej, bankowej, kosmetycznej, motoryzacyjnej, jak również sektorowi IT. Przeprowadził ponad 100 szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Aktualnie odpowiada za obszar compliance w regionie CEE w międzynarodowej spółce z branży retail.

Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Posiada certyfikaty Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) oraz Certified Information Privacy Manager (CIPM), ponadto jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym normy ISO 27001. Regularny prelegent na najważniejszych konferencjach z obszaru ochrony danych osobowych.

DOŚWIADCZENIE

 • pełnienie funkcji IOD w wiodących podmiotach m.in z branży farmaceutycznej, hotelarskiej, bankowej, IT;
 • obsługa prawna wiodącego producenta pieczywa w sprawach spornych z zakresu prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji;
 • doradztwo na styku prawa ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej w projektach dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie; koordynacja prac kilkuoosowego zespołu prawników;
 • sporządzanie i negocjowanie umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym umów transgranicznych;
 • przeprowadzanie oceny ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA);
 • przeprowadzenie kilkuset Transfer Impact Assessments – badanie zgodności trasferu danych do państw trzecich w zgodzie ze standardami wyroku ws. Schrems II

EDUKACJA

2022 | Uzyskanie tytułu radcy prawnego, uzyskanie certyfikatu Certified Information Privacy Manager (CIPM);

2020 | Uzyskanie tytułu adwokata

2019 | Ukończenie aplikacji adwokackiej;

2018 | Ukończenie studiów podyplomowych z obszaru ochrony danych osobowych na Akademii Leona Koźmińskiego; uzyskanie certyfikatu Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

2015 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa, praca magisterska:
„Powództwa z tytułu wrongful birth, wrongful life i wrongful conception w polskim systemie prawa.”

PUBLIKACJE

 1. Piotr Wenski„Rozważania nad standardami opieki duszpasterskiej w polskich szpitalach. Uwagi na tle orzeczenia SN z 20 września 2013 r.”. Prawo i Medycyna 1 (2015)
 2. Piotr Wenski „Przetwarzanie danych osobowych w badaniach klinicznych”. Magazyn ODO, nr 21 (2022).
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
PAWEŁ DUDKO
radca prawny
+48 (22) 100 68 51
 • prawo spółek handlowych, transakcje VC, M&A (łączenia, podziały, przekształcenia),
 • doradztwo korporacyjne, wdrażanie procedur stosownie do zasad corporate governance,
 • ochrona danych osobowych,
 • compliance, ESG,
 • umowy, ze szczególnym uwzględnieniem umów IT

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych i spółce programistycznej.

Jako prawnik wewnętrzny odpowiada między innymi za prawidłowe funkcjonowanie organów spółki, ład korporacyjny oraz wsparcie ekspansji zagranicznej. Współpracuje z działem sprzedaży przy negocjowaniu umów IT, zarówno poprzez bezpośredni udział w spotkaniach z klientami oraz partnerami spółki, jak i bieżącą analizę prawną oczekiwań kontrahentów.

Posiada bogatą praktykę w obsłudze i świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców polegającą na doraźnym wsparciu merytorycznym, sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów oraz opracowywaniu opinii prawnych. Brał udział w procesach due diligence spółek w zakresie prawa korporacyjnego, autorskiego i kluczowych umów.

DOŚWIADCZENIE

 • 2016 – 09.2019 – prawnik, aplikant radcowski w KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY (GWLEX);
 • 2019 – obecnie – radca prawny / ESG manager w STX NEXT S.A.
 • 2022 – obecnie – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

EDUKACJA

2022 | Uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego;

2021 | Ukończenie studiów podyplomowych „Corporate Governance Risk and Compliance Management” na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, praca dyplomowa:
„Corporate governance, risk and compliance management in an IT company – case study”;

2021 | Ukończenie aplikacji radcowskiej;

2018 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska:
„Odpowiedzialność odszkodowawcza w spółce kapitałowej a business judgment rule”;

PUBLIKACJE

 1. Paweł Dudko, Egzekucja wobec byłych wspólników spółek osobowych – zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, eGospodarka, 26 lutego 2019 r.
 2. Paweł Dudko, Po pierwsze – nie szkodzić, po drugie – znać swe prawa, Warsztaty prawne dla lekarzy/członków ITI Study Club Poznań, 26 października 2019 r.
 3. Paweł Dudko, Michał Jackowski, Software Development Contract Standards – Webinar by STX Next, 29 kwietnia 2020 r.
 4. Paweł Dudko, Paweł Dymek, Obowiązki wynikające z rozporządzenia AI (artificial intelligence), IT Professional, wydanie miesięcznika lipiec-sierpień 2022 r.
 5. Paweł Dudko, Paweł Dymek, Przetwarzanie danych osobowych w grupach kapitałowych, IT Professional, wydanie miesięcznika luty 2023 r.
 6. Paweł Dudko, Paweł Dymek, Marketing zgodny z prawem, wydanie miesięcznika marzec 2023 r.
Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
LENA GROBELNA
adwokat
+48 (22) 100 68 51
 • przestępczość gospodarcza
 • spory i postępowania (prawo karne, karno-skarbowe, cywilne),
 • prawo sportowe
 • prawo rodzinne

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego i prawa karnego skarbowego, w szczególności z uwzględnieniem spraw związanych z przestępczością gospodarczą. Reprezentuje spółki prawa handlowego oraz kadrę menedżerską w prowadzonych postępowaniach zarówno jako pełnomocnik podmiotów pokrzywdzonych, jak i w charakterze obrońcy. Uczestniczyła w postępowaniach dotyczących niegospodarności zarządu, przestępstw przeciwko wierzycielom (utrudniania dochodzenia roszczeń, wyprowadzania aktywów, fikcyjnych transakcji i upadłości), oszustw bankowych. Doradza w sytuacjach kryzysowych, takich jak zatrzymania, przeszukania, czynności dochodzeniowo – śledcze. Ponadto ma wieloletnie doświadczenie przy kwestiach prawnych odnoszących się do majątków objętych wspólnością ustawową (w tym małżeńską), w szczególności przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (tematyka ta obejmuje podziały majątków, jak i rozwodów).

DOŚWIADCZENIE

 • kilkaset postępowań w sprawach karnych i cywilnych, w tym postępowań przeciwko bankom
 • reprezentacja Klientów przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN

EDUKACJA

2018: uzyskanie tytułu adwokata;
2017: Ukończenie aplikacji adwokackiej
2013: Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska: „Obrona konieczna w polskim prawie karnym”;

Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
KAROL MODRZEJEWSKI
radca prawny
+48 (22) 100 68 51
 • prawo korporacyjne, kompleksowa obsługa przedsiębiorców;
 • spory sądowe (cywilne w tym postępowania w sprawach frankowcyh oraz gospodarcze);
 • prawo kontraktów;
 • ochrona danych osobowych;
 • prawne aspeksty WEB3.

DOŚWIADCZENIE

 • Reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej;
 • Opracowywanie oraz negocjowanie umów gospodarczych, w tym m.in. inwestycyjnych, dotyczących finansowania (w tym także w standardzie LMA), oraz IT;
 • Kompleksowa obsługa korporacyjna spółek, w tym także w zakresie zgodności oraz wdrożenia RODO w organizacji;

EDUKACJA

2018 | Uzyskanie tytułu radcy prawnego;
2017 | Ukończenie aplikacji radcowskiej;
2013 | Ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister prawa, praca magisterska: „Usiłowanie nieudolne w polskim prawie karnym”;

Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
JAKUB NOAK
radca prawny
+48 (22) 100 68 51
 • transakcje, M&A (połączenia, podziały, przekształcenia, restrukturyzacje),
 • prowadzenie postępowań wprowadzenia spółek na rynek giełdowy,
 • doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków giełdowych,
 • obsługa alternatywnych funduszy inwestycyjnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych,
 • transakcje związane z obrotem nieruchomościami.

Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek oraz transakcjach gospodarczych. Jego praktyka obejmuje współpracę z funduszami private equity, alternowanymi spółkami inwestycyjnym oraz spółkami kapitałowymi. Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (nr certyfikatu 3/2021). Zajmował się wprowadzaniem spółek do obrotu na rynek NewConnect, a następnie nadzorował wypełnianie przez nie obowiązków informacyjnych.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zdobywał w wiodących kancelariach prawnych w Poznaniu, a następnie w funduszach inwestycyjnych oraz domu maklerskim, audytor wewnętrzny Domu Maklerskiego. Jako niezależny audytor wewnętrzny zajmuje się działaniem mającym na celu zwiększenie efektywności oraz wypełnienia obowiązków prawnych domu maklerskiego. Proces ten sprowadza się do systematycznego przeglądu, kontroli i oceny wielu różnych czynników składających się na efekt końcowy działalności domu maklerskiego.

Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje
Gabriela Konieczna
studentka prawa, praktykantka
+48 (22) 100 68 51
 • spory i postępowania,
 • obsługa prawna spółek.

Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła studia licencjackie na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów swoje zainteresowania naukowe skupia na procedurze cywilnej, prawie spółek i prawie podatkowym.

Interesuje się również kwestiami prawnymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Doświadczenie zdobywała między innymi w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Udzielała m.in. porad prawnych podczas dyżurów w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

W Kancelarii zajmuje się sporządzaniem projektów pism procesowych, analizowaniem dokumentów i researchem prawnym.

DOŚWIADCZENIE

2023 | Praktykantka w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie;
2020 – 2023 | Członek Koła Naukowego Prawa Medycznego Uniwersytetu SWPS w Warszawie;
2017 | Wolontariuszka w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy;
2017 | Stażystka w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”;

EDUKACJA

2020 – obecnie | studentka studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie;
2022 | ukończenie studiów licencjackich na kierunku Polityka Społeczna Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, praca licencjacka: „System ochrony i pomocy publicznej dla rodzin doświadczających przemocy domowej”.

Rozwiń doświadczenie i publikacje Zwiń doświadczenie i publikacje