EN PL
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Przed 2018

TRANSAKCJA – M&A
Branża: IT
Projekt: łączenie spółek
Działania: zaplanowanie transformacji, uzyskanie interpretacji podatkowych potwierdzających bezpieczeństwo planowanej transformacji, przygotowanie dokumentów, przeprowadzenie działań korporacyjnych, przeprowadzenie procedury rejestracyjnej, prace integrujące dwa podmioty


SPÓR KORPORACYJNY
Branża: Projektowania przemysłowego
Projekt: spór pomiędzy akcjonariuszami, w tym tymi będącymi w zarządzie spółki publicznej
Działania: wsparcie spółki przy obronie przed powództwami o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał, układanie taktyki prowadzenia działań obronnych


TRANSAKCJA – FINANSOWANIE DŁUŻNE
Branża: elektromobilność
Projekt: wsparcie Klienta przy pozyskiwaniu finansowania dłużnego
Działania: negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, doradztwo przy rozliczeniu transakcji


UMOWY – MODELOWANIE SYSTEMU SPRZEDAŻY E-COMMERCE
Branża: IT
Projekt: zaprojektowanie systemu sprzedaży bezpośredniej podmiotu będącego spółką córką amerykańskiej sieci posiadającej system dystrybucji towarów
Działania: zaplanowanie nowego systemu sprzedaży, doradztwo w zakresie skutków podatkowych, opracowanie wszelkich dokumentów prawnych, doradztwo przy rozwiązaniu lub zmianach umów z dotychczasowymi dystrybutorami


TRANSAKCJA – INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA
Branża: paliwowa
Projekt: inwestycja w infrastrukturę przesyłową połączona z uregulowaniem sposobu korzystania z poszczególnych jej części
Działania: zaprojektowanie sposobu dokonania inwestycji, opracowanie wszelkich dokumentów prawnych, negocjacje


TRANSAKCJA – TRANSFORMACJA NAJWIĘKSZEGO PODATNIKA W REGIONIE W SP. ZO.O. SP.K.
Branża: transportowa/hodowlana
Projekt: wniesienie przedsiębiorstwa podatnika do sp. z o.o. sp.k. połączone z przeniesieniem kluczowych dla działalności kontraktów
Działania: udział w tworzeniu koncepcji transformacji, w tym określaniu jej skutków podatkowych, opracowanie pełnej dokumentacji i jej wdrożenie


TRANSAKCJA – NABYCIE SIECI SPRZEDAŻY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
Branża: telekomunikacyjna
Projekt: nabycie sieci sprzedaży usług i produktów telekomunikacyjnych jednej z największych sieci w kraju
Działania: zaprojektowanie sposobu dokonania transakcji, opracowanie wszelkich dokumentów prawnych, negocjacje