EN PL
Transakcje
Spory
Podatki
Rady nadzorcze

Obok spółek i sporów – nasza trzecia, główna specjalizacja. W ramach tej specjalizacji skupiamy się nad projektowaniem skutków podatkowych zamierzonych zdarzeń, jak i oceną tych już dokonanych.

Doradzamy podatkowo w rozliczeniach bieżących należności podatkowych podmiotów gospodarczych i ich wspólników:

 • w podatkach i opłatach lokalnych,
 • w podatku dochodowym,
 • w podatku od towarów i usług,
 • w podatku akcyzowym.

Łączymy tą działkę z prawa z doradztwem w obszarze korporacyjnym, dzięki czemu jesteśmy w stanie:

 • zaprojektować skutki podatkowe transakcji (łączeń, podziałów, przekształceń, share i asset dealów, aportów, sposobów świadczenia usług),
 • zadbać o funkcjonowanie wielopodmiotowych struktur, w tym grup spółek, jak kwestie związane z podziałem i dystrybucją zysku,
 • opracować wewnętrzne regulacje obejmujące schematy podatkowe,
 • stworzyć dokumentację wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy”,
 • wesprzeć w zakresie zagadnień prawa dewizowego dotyczących kwestii przepływów pieniężnych między podmiotami gospodarczymi i wspólnikami,
 • przeprowadzić due diligence w materii korporacyjno-finansowe.

Nie stronimy od reprezentowania naszych klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz w ramach postępowań sądowo-administracyjnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w zakresie sporów z organami administracji skarbowej przed:

 • organami podatkowymi gminnymi,
 • organami podatkowymi administracji podatkowej i celno-skarbowej,
 • sądami administracyjnymi I i II instancji.

Pomagamy w zakresie spraw karno-gospodarczych powstałych na tle:

 • ustawy o rachunkowości (art. 77-79 ustawy o rachunkowości),
 • prawa dewizowego (karne skarbowe + pozakodeksowe);
 • rozliczeń należności podatkowych (karne skarbowe i karne);
 • innych obowiązków regulowanych kodeksem karnym skarbowym.